All Posts in Tag

chu tam trong kinh doanh

Chữ Tín trong kinh doanh

Chữ Tín trong kinh doanh Tất cả chúng ta nếu có hoài bão, ước mơ thì phải có niềm tin vào ước mơ đó. Nếu không có niềm tin thì cũng chỉ như kẻ mộng du đi trong đêm tối, chân vẫn bước mà tâm không tĩnh, mắt không sáng, lực không có thì làm sao…